اماکن تاریخی استانبول

 

 استانبول در طی اعصار مورد توجه دولت ها و امپراتوری ها بوده است زیرا تنها شهری است که سه دریا و دو قاره را به هم متصل می کند. این شهر سرشار از فرهنگ و تاریخ است که از آن به عنوان قلب و روح ترکیه یاد می‌کنند و همیشه یکی از بزرگترین و توریستی‌ ترین شهرهای جهان بوده است. 
استانبول در طول تاریخ میزبان حکومت ها و امپراطوری های مختلفی بوده است که از آن جمله می توان به امپراطوری های بیزانس، روم و عثمانی اشاره نمود. همین موضوع باعث شده است تا بناها و بقایای تاریخی متعددی در گوشه و کنار این شهر زیبا باقی مانده باشند که امروزه یذیرای سیل عظیم گردشگران و دوستداران بناهای تاریخی می باشند. لازم به ذکر است که بسیاری از این بناها در فهرست بناهای تاریخی یونسکو ثبت گردیده است.