خرید ملک در محله های استانبول

خرید ملک در محله های استانبول

پیشنهاد کوبه

 • Image Description

  ASFOR KARTAL

  قیمت از : 11,550,000 لیرترکیه
  • اتاق : 1+4
  • کاربری: مسکونی
  • مساحت ناخالص: 318.24 m2
  • شناسه ملک: ST343KB

فایلهای جدید املاک

 • Image Description

  POLAT TOWER

  قیمت از : 5,669,433 لیرترکیه
  • اتاق : 1+2
  • کاربری: مسکونی
  • مساحت ناخالص: 127.3 m2
  • شناسه ملک: ST576KB
 • Image Description

  MOTIVADA RESIDENCE

  قیمت از : 5,200,750 لیرترکیه
  • اتاق : 1+1
  • کاربری: مسکونی
  • مساحت ناخالص: 66 m2
  • شناسه ملک: ST588KB
 • Image Description

  Loft Valentine

  قیمت از : 4,530,600 لیرترکیه
  • اتاق : 1+1
  • کاربری: مسکونی
  • مساحت ناخالص: 116 m2
  • شناسه ملک: ST568KB
 • Image Description

  KARTAL 101

  قیمت از : 1,418,000 لیرترکیه
  • اتاق : 1+1
  • کاربری: مسکونی
  • مساحت ناخالص: 83 m2
  • شناسه ملک: ST556KB

مناطق استانبول