• کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 245.29 m2
 • شناسه: ST686KB

LOTUS NİŞANTAŞI

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: شیشلی

تاریخ درج: 12 خرداد 1401

 • از 1,177,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 245.37 m2
 • شناسه: ST670KB

BENESTA BEYOĞLU

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: بی اوغلو

تاریخ درج: 9 خرداد 1401

 • از 1,042,800 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 195.3 m2
 • شناسه: ST579KB

POLAT TOWER

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: باعجیلار

تاریخ درج: 13 اردیبهشت 1401

 • از 697,500 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 155.45 m2
 • شناسه: ST659KB

BENESTA BEYOĞLU

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: بی اوغلو

تاریخ درج: 9 خرداد 1401

 • از 660,700 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+4
 • مساحت : 254.42 m2
 • شناسه: ST647KB

STRADA BAHÇEŞEHİR

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: اسن یورت

تاریخ درج: 2 خرداد 1401

 • از 650,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 182.02 m2
 • شناسه: ST426KB

AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: عمرانیه

تاریخ درج: 27 شهریور 1400

 • از 617,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 166.15 m2
 • شناسه: ST715KB

DKY SAHIL

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کارتال

تاریخ درج: 17 خرداد 1401

 • از 600,800 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 138.75 m2
 • شناسه: ST711KB

DKY SAHIL

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کارتال

تاریخ درج: 17 خرداد 1401

 • از 529,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 150.07 m2
 • شناسه: ST472KB

MINA TOWERS

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 18 مهر 1400

 • از 525,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 116.27 m2
 • شناسه: ST662KB

BENESTA BEYOĞLU

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: بی اوغلو

تاریخ درج: 9 خرداد 1401

 • از 494,100 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 172.69 m2
 • شناسه: ST643KB

STRADA BAHÇEŞEHİR

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: اسن یورت

تاریخ درج: 2 خرداد 1401

 • از 436,900 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 117.85 m2
 • شناسه: ST730KB

VADI PANORAMA EVLERI

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: کائیتهانه

تاریخ درج: 2 تیر 1401

 • از 410,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 109.58 m2
 • شناسه: ST465KB

MINA TOWERS

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 17 مهر 1400

 • از 380,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 97.13 m2
 • شناسه: ST398KB

AVRUPA KONUTLARI YAMANEVLER

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: عمرانیه

تاریخ درج: 26 شهریور 1400

 • از 359,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 53 m2
 • شناسه: ST583KB

MOTIVADA RESIDENCE

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: شیشلی

تاریخ درج: 16 اردیبهشت 1401

 • از 340,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 50 m2
 • شناسه: ST587KB

MOTIVADA RESIDENCE

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: شیشلی

تاریخ درج: 16 اردیبهشت 1401

 • از 331,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 156.69 m2
 • شناسه: ST705KB

DKY KARTAL

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کارتال

تاریخ درج: 13 خرداد 1401

 • از 323,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 105.15 m2
 • شناسه: ST702KB

DKY KARTAL

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کارتال

تاریخ درج: 13 خرداد 1401

 • از 219,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 149.91 m2
 • شناسه: ST697KB

DÜNYA ŞEHİR KARTAL

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کارتال

تاریخ درج: 12 خرداد 1401

 • از 191,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: خانه - دفتر
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 91.2 m2
 • شناسه: ST116KB

COLLET AVCILAR

ترکیه، استانبول -اروپایی

منطقه: آوجیلار

تاریخ درج: 25 خرداد 1400

 • از 73,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 55.76 m2
 • شناسه: ST694KB

DÜNYA ŞEHİR KARTAL

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کارتال

تاریخ درج: 12 خرداد 1401

 • از 67,000 دلار آمریکا
مشاهده جزییات

جستجوی فایلها