منطقه اسن لر

 

اسن لر یکی از مناطق مرکزی بخش اروپایی استانبول می باشد. همسایگان این منطقه از شمال غرب باشاک شهیر، از غرب باعجیلار، از جنوب گونگورن، از جنوب شرق با زیتین بورنو، از شرق بایرام پاشا و قاضی عثمان پاشا و از شمال شرق سلطان غازی می باشند. مساحت آن 18.51 کیلومتر مربع و طبق آمار سال 2020 دارای 446.276 نفر جمعیت است. این منطقه در سال 1993 با تفکیک از منطقه گونگورن ایجاد شده است.
اسن لر منطقه ای مسکونی از زمان امپراتوری روم شرقی است وآثار تاریخی محدودی در آن وجود دارد و از جمله این آثار می توان به قنات آتشیمانی (ساخته شده توسط معمار سینان جهت تامین آب منطقه)، کوشک هونکار (با معماری شاخص دوران عثمانی)، پادگان داوود پاشا (ساخته شده توسط سلطان عبدالحمید) و کلیسای لیتروس آیا یورگی (تاسیس شده در ابتدای قرن نوزدهم) اشاره نمود.
این منطقه با سبقه تاریخی کشاورزی و علی رغم واقع شدن در میان مناطق صنعتی همسایه (مانند قاضی عثمان پاشا، گونگورن و باعجیلار) امروزه بیشتر یک مرکز اسکان طبقه کارگر به شمار می آید. بافت مسکونی این منطقه فشرده و بازار مسکن آن پر رونق نمی باشد هرچند که در سالهای اخیر به روزرسانی و نوسازی زیرساخت ها و ظرفیت های حمل و نقل عمومی، سبب رشد بازار مسکن با قیمت های مقرون و به صرفه گردیده است.