قیمت آپارتمان در استانبول

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 104.4 m2
 • شناسه: ST34KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 65.8 m2
 • شناسه: ST36KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 66.8 m2
 • شناسه: ST37KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 113 m2
 • شناسه: ST38KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 191.9 m2
 • شناسه: ST39KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 66.77 m2
 • شناسه: ST40KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 112.99 m2
 • شناسه: ST41KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 132.57 m2
 • شناسه: ST42KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 179.76 m2
 • شناسه: ST43KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 245.56 m2
 • شناسه: ST44KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 137.13 m2
 • شناسه: ST45KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 136.33 m2
 • شناسه: ST235KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 109.49 m2
 • شناسه: ST236KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 140.16 m2
 • شناسه: ST237KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 148.16 m2
 • شناسه: ST238KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 164.18 m2
 • شناسه: ST239KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 159.35 m2
 • شناسه: ST240KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 137.32 m2
 • شناسه: ST241KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 124.38 m2
 • شناسه: ST242KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 144.85 m2
 • شناسه: ST243KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 176.82 m2
 • شناسه: ST244KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 174.88 m2
 • شناسه: ST245KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+4
 • مساحت : 204.43 m2
 • شناسه: ST246KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+4
 • مساحت : 210.87 m2
 • شناسه: ST247KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

قیمت آپارتمان در استانبول

قیمت آپارتمان در استانبول سؤالی برای همگان

هزینه آپارتمان در استانبول برای خیلی از ایرانیان موردتوجه است. دلیل آن هم واضح است؛
 • نزدیکی ایران به ترکیه
 • بعد از آن موقعیت گردشگری زیبایی که این کشور دارد
 • به همراه فرهنگ نزدیک به ایران
باعث شده قیمت برای همگان جالب‌توجه باشد. با نقطه‌نظر قراردادن به این نکته که قیمت آپارتمان در استانبول به‌ازای هر مترمربع به نسبت هر مترمربع آپارتمان در ایران ارزان‌تر است؛ شاید شما هم به این فکر رسیده باشید که در کشور ترکیه شما نیز چنین فعالیتی انجام دهید و در استانبول صاحب آپارتمان شوید. اولین سؤالی که پیش می‌آید درباره مقدار هزینه موردنیاز است. قیمت آپارتمان در استانبول چقدر است؟ از طرفی با بسترهایی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری در ساختمان با ریسک کمی که دارد، ارزش بالایی را به ارمغان آورده است. نکته مهم دربارة قیمت آپارتمان در استانبول این است که، با خرید آپارتمان در ترکیه می‌توانید پاسپورت اخذ کنید و اجازه اقامت در ترکیه را داشته باشید. شاید برای شما هم شگفت‌آور باشد که بدانید استانبول از دو قاره تشکیل شده است! بله درست متوجه شدید. استانبول متشکل از دو قاره اروپا و آسیا است. این مورد سبب شده که قیمت آپارتمان در استانبول از دیگر شهرهای ترکیه متفاوت باشد. همچنین جذابیت توریستی و گردشگری آن را هم دوچندان کرده است. قسمت آسیایی استانبول قدمت بیشتری دارد، اما قسمت اروپایی آن تاریخی‌تر است. همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، در قسمت اروپایی آن زندگی نوین‌تر و در قسمت آسیایی زندگی سنتی‌تری را تجربه خواهید کرد.

قیمت آپارتمان در استانبول به پول ایران

برای آنکه قیمت آپارتمان در استانبول را بررسی کنیم، ابتدا باید قیمت آپارتمان در استانبول به پول ایران را بدانیم. قیمت آپارتمان در استانبول به تومان چقدر است؟ همان‌طور که واقف هستید واحد پول ترکیه "لیر" است. اگر بخواهیم قیمت آپارتمان در استانبول به پول ایران را به دست بیاوریم، باید قیمت آپارتمان به لیر را در سه هزار تومان ضرب کنیم که در این صورت قیمت هر مترمربع آپارتمان در استانبول برابر با 64095000 تومان می‌شود. البته لازم به ذکر است، این هزینه لازم برای خرید یک مترمربع از یک آپارتمان نوساز است که تاکنون از آن استفاده نشده و به‌اصطلاح دسته یک است.

قیمت یک واحد آپارتمان در استانبول

همان‌طور که در کشور خودمان علاوه بر خرید آپارتمان نوساز به خرید آپارتمان دست دو هم اقدام می‌کنیم، در استانبول هم می‌توانیم آپارتمان دست دو بخریم. یقیناً قیمت آپارتمان در استانبول به‌صورت دست دو خیلی مناسب‌تر از دسته یک آن می‌باشد. اما لازم به ذکر است در خرید آپارتمان دست‌دوم باید به نکات حقوقی آن از جمله سند آپارتمان، مسائل حقوقی مربوط به مالک و... توجه بسیار داشته باشیم و بااحتیاط تصمیم خود را عملی کنیم. توصیه می‌کنیم پیش از آنکه به خرید آپارتمان دست‌دوم در استانبول اقدام نمایید، از کارشناسان معتبر و رسمی در حیطه املاک، مشاوره و راهنمایی لازم را دریافت نمایید.

قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه

طبیعتاً در استانبول هم مانند هر شهری در کشور خودمان، قیمت خرید آپارتمان به شرایط گوناگونی بستگی دارد. هرچه امکانات بیشتر باشد هزینه هم بالاتر است و بالعکس. هراندازه که آپارتمان مدنظر شما به مرکز شهر و به‌تبع، به مراکز تفریحی، تجاری، خدماتی و دولتی نزدیک‌تر باشد. قیمت خرید آن هم بالاتر است. همچنین در نظر داشته باشیم که استانبول از نعمت داشتن ساحل و دریا نیز برخوردار است. می‌توان به‌جرئت گفت هرچه آپارتمان به دریا نزدیک‌تر باشد، قیمت آن نیز به تبع بالاتر است. بیشتر پروژه‌هایی که به طور اقساطی پیش‌فروش می‌شوند در قسمت اروپایی استانبول از اینکه موقعیت آپارتمان و شما به‌گونه‌ای باشد که بتوانید به‌راحتی از امکانات مترو و اتوبوس و مترو بوس برای دسترسی به مراکز مدنظر دارند استفاده نمایید. یک مزیت حائز اهمیت برای خرید آپارتمان در استانبول به شمار می‌آید. به‌علاوه بر یکی از معیارهای مهم برای ایرانیانی که می‌خواهند از طریق خرید آپارتمان در ترکیه سرمایه‌گذاری داشته باشند، فاصله زمانی و مکانی آپارتمان موردنظرشان تا فرودگاه بین‌المللی است. هم اکنون فرودگاه استانبول در بخش اروپایی آن قرار دارد. این فرودگاه بزرگ‌ترین فرودگاه در جهان است؛ بنابراین در قسمت اروپایی استانبول دسترسی به فرودگاه آسان‌تر است.

قیمت خرید آپارتمان در استانبول

سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن همیشه سود خوبی را به ارمغان داشته است. آپارتمان‌های در حال ساخت یا نوساز فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. خبر خوب این است که اگر شما هزینه خرید آپارتمان به‌صورت نقدی را ندارید، می‌توانید با خرید اقساطی به‌راحتی در استانبول صاحب واحد یا واحدهای آپارتمانی شوید. با خرید آپارتمان شما اجازه اقامت در ترکیه را اخذ می‌کنید و می‌توانید مقیم آنجا شوید. لازم به ذکر است که طبق قانون جدیدی که در ترکیه تصویب شده است، با اجاره آپارتمان به شما اجازه اقامت داده نمی‌شود و تنها با خرید آپارتمان می‌توانید اقامت این کشور را داشته باشید. برای سرمایه‌گذاری با خرید مسکن در استانبول علاوه بر قیمت یک واحد آپارتمان در استانبول نکات دیگری هم حائز اهمیت هستند. از جمله آنها، این است که اگر بخواهید با خرید ملک اقامت ترکیه را دریافت کنید، باید حداقل تا سه سال ملک به فروش نرسد و تا سه سال سند آن به نام خودتان باشد؛ بنابراین با شناخت کافی از محل‌های مورد نظرتان تصمیم به خرید آپارتمان بگیرید.

قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه

باتوجه‌به نکاتی که در فوق ذکر کردیم، می‌توان گفت سرمایه‌گذاری برای مسکن در استانبول به‌صرفه‌تر از تهران است. شاید برای شما شگفت‌آور و عجیب باشد، اما واقعیت دارد. دلیلش هم واضح است. اگر شما با مقدار معینی پول بخواهید یک واحد آپارتمانی با امکانات خیلی معمولی در تهران بخرید، با همان مقدار می‌توانید در استانبول صاحب یک واحد آپارتمانی با امکانات ویژه شوید. منظور از امکانات ویژه، سونا، استخر شنا، پارکینگ روباز، باغ و... است. بیایید کمی دقیق‌تر موضوع را بررسی کنیم. طبق آمارهای به‌دست‌آمده در طی سه سال گذشته، حدود ۸۶ درصد رشد در سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها برای خرید آپارتمان و مسکن در ترکیه مشاهده می‌شود. یعنی ایرانیان در طی سال ۲۰۱۸ تابه‌حال حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه را برای خرید مسکن در ترکیه هزینه کرده‌اند. وقتی به دنبال علت آن می‌گردیم به پایین‌تر بودن قیمت مسکن در ترکیه نسبت به ایران و نامتعادل بودن نرخ تورم در ایران می‌رسیم.

قیمت آپارتمان استانبول

طبق داده‌ها در سال ۲۰۲۰ در میان متقاضیان خرید مسکن در ترکیه، ایرانیان نخستین رتبه را کسب کرده‌اند. در طی ماه‌های سپری شده از سال ۲۰۲۱ هم خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانی‌ها رشد ۲۱ درصدی داشته است. از جمله مهم‌ترین دلایل این مسئله به‌صرفه‌تر بودن قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه نسبت به ایران بوده است. می‌پرسید چگونه ممکن است؟ به این صورت که برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۲ متری در تهران حداقل ۸۰ هزار دلار باید هزینه کنید. اما قیمت آپارتمان در استانبول با همین متراژ ولی امکانات بهتر و بالاتر حدود ۲۶ هزار دلار است. ثابت نبودن اقتصاد در ایران باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار اقتصاد ایران می‌شود. شاید به دلیل ثبات بیشتری که در اقتصاد ترکیه وجود دارد، سرمایه‌گذاری بر روی مسکن در این کشور توسط ایرانیان رونق چشمگیری به خود گرفته است. در واقع می‌توان اذعان داشت قیمت خرید یک مترمربع آپارتمان در ترکیه به طور تقریبی ۱۳ میلیون تومان است. اما قیمت همین مقدار در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود! به‌طورکلی می‌توان گفت قیمت آپارتمان در استانبول حدود ۴۵۰۰ لیر است. در واقع اگر بخواهید در این کشور یک واحد ۱۰۰ متری خریداری نمایید، حدود ۱.۲ میلیارد تومان باید هزینه کنید.

قیمت آپارتمان در استانبول به تومان

آپارتمان در استانبول به‌تناسب امکانات جذابی که دارد مناسب‌تر از مناطق پرجاذبه‌ای مانند لندن، دوبی، آلمان، امارات و ... است؛ بنابراین با هر مقدار بودجه‌ای که دارید در استانبول می‌توانید آپارتمان بزرگ‌تر و مناسب‌تری را به نسبت دیگر شهرهای حاشیه خلیج‌فارس خریداری نمایید. به‌علاوه مخارج زندگی در استانبول به نسبت دیگر شهرهای محبوبی که ذکر کردیم، به‌صرفه‌تر است. لازم به ذکر است که کشور ترکیه از جمله برترین‌ها در صنعت گردشگری است. امکان حمل‌ونقل آسان به قسمت‌های مختلف جهان و برخورداری از ساحل و دریا، جذابیت این قسمت را دوچندان کرده است؛ بنابراین، اگر قصد سرمایه‌گذاری با خرید آپارتمان در ترکیه را دارید، نگران راکد شدن بازار خریدوفروش مسکن در آن نباشید. این تقاضا همیشه برای ترکیه زیاد است.

قیمت آپارتمان در استانبول ۲۰۱۹

با مطالعاتی به این نکته پی می‌بریم که آپارتمان در استانبول ۲۰۱۹ نسبت به آپارتمان در استانبول ۲۰۲۱ بیشتر بوده است! شاید برای شما هم جالب باشد. اما مقدار وجه لازم برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری در استانبول در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴۷۵۰ بوده است درحالی‌که، طبق مطالبی که فوق بیان کردیم قیمت یک واحد آپارتمان با همین متراژ در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴۵۰۰ لیر است.

هزینه و قیمت هر آپارتمان در استانبول ۲۰۲۰

با بررسی‌های متوجه شدیم قیمت هر آپارتمان در استانبول ۲۰۲۰ نسبت به قیمت خرید آپارتمان در استانبول ۲۰۱۹ افزایش داشته است. اما در کمال ناباوری باید بگوییم آپارتمان در استانبول ۲۰۲۱ از ۲۰۲۰ هم ارزان‌تر است! قیمت هر مترمربع در سال ۲۰۲۰ برابر با ۵ هزار لیر است.

قیمت هر آپارتمان در استانبول ۲۰۲۱

به طور میانگین قیمت خرید هر آپارتمان در استانبول ۲۰۲۱ به‌ازای هر مترمربع برابر با ۴۴۳۲ لیر است. این مقدار نسبت به سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کمتر می‌باشد. هزینه خرید ملک و آپارتمان و خانه در این شهر نسبت به قیمت خرید آپارتمان در دیگر شهرهای ترکیه از جمله ازمیر، آنتالیا کانادا و غیره بیشتر است. علت افزونی قیمت هم مشخص است مؤلفه‌های مهمی چون جذابیت گردشگری استانبول و قرارگرفتن آن در دل دو قاره بر ارزشمندی آن افزوده است. نکته مهم این است که در استانبول و سایر شهرهای ترکیه هم مانند همانند ایران قسمت‌های مرکزی قیمت بالاتری نسبت به بخش‌های حاشیه‌ای دارند. طبیعی است که قیمت آپارتمانی که در حاشیه استانبول قرار دارد از آپارتمانی که در مرکز ازمیر یا شهرهای دیگر است قیمت کمتری دارد.

قیمت آپارتمان در اسن یورت استانبول

اسن یورت به‌عنوان آخرین نقطه در غرب استانبول، محبوب‌ترین و پرجاذبه‌ترین شهر استانبول است. برج‌های مدرنی که در آنجا واقع شده‌اند جذابیت آن را دوچندان کرده‌اند. جالب است بدانید، با وجود جلوه زیبایی که این شهر دارد قیمت آپارتمان در اسن یورت استانبول بسیار مناسب‌تر و ارزان‌تر از سایر قسمت‌ها است. همین مزیت باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها بر روی ملک در این شهر شده است. به طور میانگین می‌توان گفت قیمت این آپارتمان‌ها در اسن یورت استانبول ۲۱۹۴ لیر است.

قیمت آپارتمان در استانبول 2021

شاید جالب باشد بدانید که چه ویژگی‌هایی سبب می شود که تقاضا برای خرید ملک در ترکیه رونق روزافزون داشته باشد. اینک به توضیح این ویژگی‌ها می‌پردازیم.
 • یکی از مهم‌ترین مسائل برای خرید ملک و اقامت در یک کشور، مخارج امرار و معاش برای زندگی در کشور موردنظر است. آیا هزینه‌های زندگی در آنجا به صفحه به‌صرفه است؟ باید بگوییم که کشور ترکیه از نظر به‌صرفه بودن هزینه‌ها و مخارج روزمره، از جمله: هزینه مواد خورد و خوراکی، هزینه پوشاک و لباس، هزینه حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری، هزینه اینترنت، هزینه تحصیلات در مقاطع گوناگون، میزان مالیات و از همه مهم‌تر هزینه خرید یا اجارة خانه و ... به صفه است و همین تناسب مخارج باعث می‌شود که تقاضا برای خرید ملک و اقامت در ترکیه بالا باشد.

  تقاضا برای خرید

 • نقطه قوت درباره مناسب بودن هزینه‌های زندگی در ترکیه این است که با وجود به‌صرفه بودن قیمت‌ها کیفیت کالاهای دریافتی هم از درجه خوبی برخوردار است. ترکیه در خیلی از کالاها در ردیف بهترین تولیدکنندگان است و به کشورهای دیگر صادرات دارد.
 • انبوه بودن مراکز گردشگری و توریستی از جمله: مراکز تفریحی، مراکز خرید، مراکز دیدنی و سرگرمی و ... سبب جلب توریست به‌صورت روزافزون شده است.
 • افزایش توریست و گردشگر باعث می‌شود بازار خریدوفروش مسکن در این کشور همیشه داغ باشد و این مهم باعث اطمینان سرمایه‌گذاران و تخت شدن خیالشان از سوی سودآوری سرمایه‌گذاری با خرید آپارتمان در ترکیه است.
 • به‌علاوه، بهره‌مندی ترکیه از نعمت دریای زیبای بیکران و وجود ساحل پهناور و انعکاس پرتوهای خورشیدی با وجود بسترهای مناسب برای اسکی و ورزش‌های خاص دیگر، محبوبیت و جذابیت آن را صدچندان کرده است.
 • دولت ترکیه برای آسودگی اتباع خارجی در زمینة خرید ملک، شرایطی را فراهم آورده که خرید ملک در کمترین زمان و با سپری کردن مراحل اندک و راحت صورت بگیرد. نکته شعف آور آن است که، علاوه بر اینکه خرید ملک در این کشور به‌آسانی و در کمترین زمان صورت می‌گیرد، تنوع دلخواهی هم در این زمینه فراهم شده است. یعنی شما هر نمونه ملکی که در نظر داشته باشید اعم از آپارتمانی، ویلایی، ساحلی، مجتمعی و ... می‌توانید خریداری نمایید.
 

جستجوی فایلها

درباره کوبه

کوبه یک بانک اطلاعات املاک است که اطلاعات جامعی از املاک فروشی در ترکیه و قبرس شمالی را در اختیار متقاضیان خرید ملک قرار می‌دهد.

© 2021 کلیه حقوق برای گروه کوبه محفوظ میباشد. طراحی سایت یاس کیش