خرید ملک در استانبول

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 104.4 m2
 • شناسه: ST34KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 65.8 m2
 • شناسه: ST36KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+1
 • مساحت : 66.8 m2
 • شناسه: ST37KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 113 m2
 • شناسه: ST38KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 191.9 m2
 • شناسه: ST39KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 66.77 m2
 • شناسه: ST40KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 112.99 m2
 • شناسه: ST41KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 132.57 m2
 • شناسه: ST42KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 179.76 m2
 • شناسه: ST43KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 245.56 m2
 • شناسه: ST44KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: اداری
 • اتاق: سایر
 • مساحت : 137.13 m2
 • شناسه: ST45KB

MESA KOZ

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: کادیکوی

تاریخ درج: 1 تیر 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 136.33 m2
 • شناسه: ST235KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 109.49 m2
 • شناسه: ST236KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 140.16 m2
 • شناسه: ST237KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 148.16 m2
 • شناسه: ST238KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 164.18 m2
 • شناسه: ST239KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 159.35 m2
 • شناسه: ST240KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 137.32 m2
 • شناسه: ST241KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+2
 • مساحت : 124.38 m2
 • شناسه: ST242KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 144.85 m2
 • شناسه: ST243KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 176.82 m2
 • شناسه: ST244KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+3
 • مساحت : 174.88 m2
 • شناسه: ST245KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+4
 • مساحت : 204.43 m2
 • شناسه: ST246KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

مدت اعتبار آگهی منقضی شده است
 • کاربری: مسکونی
 • اتاق: 1+4
 • مساحت : 210.87 m2
 • شناسه: ST247KB

MESA ORMAN

ترکیه، استانبول - آسیایی

منطقه: بیکوز

تاریخ درج: 9 خرداد 1400

خرید ملک در استانبول

قیمت ملک در محله های استانبول

قیمت خانه در منطقه شیشلی استانبول

شیشلی در نزدیکی تنگه بسفر و در منطقه اروپایی این شهر قرار گرفته است. قیمت خرید خانه در منطقه شیشلی استانبول باتوجه‌به تعداد اتاق‌خواب‌ها و متراژ 80 الی 600 متری از 80 هزار لیر آغاز می‌شود و به بیشتر از 48 میلیون لیر نیز می‌رسد. برای آشنای بیشتر با قیمت خانه در منطقه شیشلی استانبول به معرفی تعدادی از 25 محله آن می‌پردازیم:

 • نوزدهم ماییس
 • ارگنکون
 • فولیا
 • خلیل رفعت پاشا
 • محمود شوکت پاشا
 • هالیده ادیب آدی وار
 • هالاس کارگازی
 • و ...

قیمت اجاره خانه‌ها در این منطقه نیز از 450 لیر آغاز و به بیش از 78 هزار لیر می‌رسد. این مبلغ متعلق به اجاره پنت هاوس‌های مجلل است. شما می‌توانید با 1000 تا 3000 لیر اجاره در این محله در خانه‌ای با متراژ 80 تا 150 متری زندگی کنید. همچنین قیمت آپارتمان در ترکیه با نرخ های متفاوت وجود دارد.

نمونه‌هایی از قیمت خانه در منطقه شیشلی استانبول برای اجاره

 • واحد مسکونی با متراژ 80، دارای دو اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 1000 لیر ماهیانه
 • هر واحد مسکونی با متراژ 90، دارای دو اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 3500 لیر ماهیانه
 • واحد مسکونی با متراژ 246، دارای چهار اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 14000 لیر ماهیانه

نمونه‌هایی از قیمت خانه در منطقه شیشلی استانبول برای خرید:

 • یک واحد مسکونی با متراژ 85، دارای دو اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 210 هزار لیر
 • واحد مسکونی با متراژ 120، دارای سه اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 14 میلیون و 450 هزار لیر
 • همچنین یک واحد مسکونی با متراژ 500، دارای پنج اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 210 هزار لیر
 • واحد مسکونی با متراژ 86، دارای دو اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 80 هزار لیر

قیمت خانه در مال تپه استانبول

محله مال تپه با حدود 514 هزار جمعیت از محله‌های زیبای شهر استانبول به شمار می‌رود. منطقه مال تپه شامل 1 محله است که برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

 • آلتای چشمه
 • بویوک باکال کوی
 • فیندیکلی
 • گولنسو
 • ایده‌آل تپه
 • زمرد اولر
 • جویزلی
 • و ...

مال تپه که در قسمت آسیایی شهر استانبول واقع شده است دارای فصول متنوع و زیبایی است. بهارهای سرد، پاییزهای بارانی و تابستان‌های گرم و مطلوب از زیبایی‌های زندگی در این محله هستند. برای خرید یک آپارتمان 80 تا 500 متری باید از قیمت ختنه در محله مال تپه استانبول آگاه باشید. این قیمت از 105 هزار لیر آغاز و به بیش از 5.6 میلیون لیر برای خانه‌های بسیار بزرگ و مجلل می‌رسد. با این مبلغ می‌توانید با در نظر گرفتن قیمت ملک در محله‌های استانبول، خانه‌هایی با تعداد اتاق‌خواب متفاوت و متراژ مختلف برای زندگی بیابید. برای قیمت آپارتمان در استانبول باید از محله های آن باخبر باشید.

نمونه‌هایی از قیمت خانه در محله مال تپه استانبول

 • هر واحد مسکونی با متراژ 90، دارای دو اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 180 هزار لیر
 • واحد مسکونی با متراژ 80، دارای دو اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 105 هزار لیر
 • یک واحد مسکونی با متراژ 105، دارای سه اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 345 هزار لیر
 • واحد مسکونی با متراژ 260، دارای پنج اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 2 میلیون و 350 هزار لیر
 • همچنین یک واحد مسکونی با متراژ 340، دارای پنج اتاق‌خواب و یک سالن پذیرایی 6 میلیون و 450 هزار لیر

در انتها باید گفت اگرچه قیمت ملک در محله های استانبول در طی چند سال گذشته افزایش داشته است اما همچنان محلی امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، مهاجرت و زندگی به شمار می‌رود. زیبایی چشم‌نواز محله‌های شهر استانبول می‌تواند دلیلی موجه برای شروع یک زندگی زیبا در این شهر رویایی باشد.

قیمت خانه در کادیکوی استانبول

کادیکوی از مناطق آسیایی ترکیه محسوب می‌شود این محل در قسمت انتهایی تنگه بسفر و رد نزدیکی دریای مرمره قرار دارد. این محل شامل مناطق معروفی نیز هست:

 • خیابان بغداد
 • فیکیر تپه

از جمله مناطق پر طرفدار و معروف قرار گرفته در کادیکوی استانبول محسوب می‌شوند. قسمت‌های متفاوت استانبول به‌واسطه کادیکوی به یکدیگر متصل می‌شوند و این قرارگیری استراتژیک از دلایل افزایش قیمت خانه در کادیکوی استانبول به شمار می‌رود. این منطقه از کیفیت بالایی برای زندگی برخوردار است و با نیم‌نگاهی به قیمت ملک در محله های استانبول مورد انتخاب ثروتمندان و افراد مشهور است. برای خرید ملک در استانبول می توانید این منطقه را انتخاب کنید. موقعیت حمل‌ونقل عالی و همین‌طور سطح و کیفیت بالای زندگی در این منطقه می‌تواند دلیل موجهی برای بالا بودن نسبی قیمت خانه در کادیکوی استانبول باشد. این منطقه از پرمتقاضی‌ترین و محبوب‌ترین مناطق استانبول محسوب می‌شود.

کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول دارای امکانات و همچنین ظرفیت‌های بسیار بالایی برای زندگی است قیمت خانه در کادیکوی استانبول متغیر است و باتوجه‌به انواع و اقسام کاربری و املاک می‌توانید رنج قیمت‌های متفاوتی را در قیمت ملک در محله های استانبول پیدا کنید. خرید خانه در این منطقه به همراه رشد روزافزون آن و افزایش خدمات رفاهی راهی بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. امکانات حمل‌ونقل در این منطقه شما را به آسودگی به سایر مناطق استراتژیک استانبول متصل می‌کند. با علم به متغیر بودن قیمت خانه در کادیکوی استانبول می‌توانید با بررسی بودجه خود مکانی مناسب برای شروع زندگی در این حله دوست‌داشتنی پیدا کنید. قیمت‌ها در کادیکوی از 120 هزار الی 30 میلیون لیر است که در میان قیمت ملک در محله های استانبول معقول به نظر می‌آید. البته قیمت آپارتمان در استانبول متفاوت است. خانه‌هایی با منظره دریا دارای قیمت‌های نسبتاً بالاتری هستند. متراژ خانه‌ها از دیگر عوامل تأثیرگذار است. می‌توانید با هزینه‌ای مناسب خانه متناسبی با یک اتاق‌خواب در این منطقه پیدا کنید. قیمت خرید خانه در کادیکوی استانبول در منطقه‌ای مانند حسن پاشا از 300 هزار لیر شروع می‌شود و در نواحی نزدیک به مترو به 700 هزار لیر نیز می‌رسد. البته قیمت خانه ویلایی در استانبول و در این منطقه کمی گرانتر است.

قیمت ملک در محله های استانبول برای اجاره بنا بر عوامل زیادی متغیر است. همچون:

 • متراژ
 • موقعیت
 • آپارتمانی بودن یا ویلایی بودن

خیابان بغداد گران‌ترین منطقه در کادیکوی محسوب می‌شود. اجاره در این منطقه به 10 هزار لیر نیز می‌رسد اما در مناطقی مانند فیکیرتپه می‌توانید با حدود 3 هزار لیر خانه‌ای مناسب برای خود فراهم کنید. ایرانیان زیادی با دانستن قیمت خانه در کادیکوی استانبول این محل را برای زندگی انتخاب می‌کنند برای آشنایی بیشتر با قیمت خانه در کادیکوی استانبول به معرفی تعدادی از محله‌های آن می‌پردازیم:

 • فنرباغچه
 • مردیونکوی
 • حسن پاشا
 • آجی بادم
 • مودا
 • ذوهتوپاشا
 • و ...

به طور کلی برای خرید ملک لوکس در استانبول باید به اندازه کافی هزینه کنید.

قیمت ملک در محله های استانبول

تقاضای خارجی خرید املاک در ترکیه طی 2 سال گذشته به طور قابل‌توجهی افزایش ‌یافته است. دلایل متعددی را می‌توان برای این اتفاق برگزید. کاهش قیمت ملک در محله های استانبول (به دلیل کاهش لیر در برابر دلار) و کاهش قیمت برنامه ویزای طلایی (که 250000 دلار است) از جمله این دلایل هستند. خریداران از کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، مهاجرت یا تهیه منزلی برای تعطیلات به ترکیه می‌روند.

قیمت خانه در وادی استانبول

وادی به‌عنوان محله‌ای روبه‌رشد شناخته می‌شود. به دلیل ساخت‌وساز و احداث ساختمان‌ها باعث افزایش روزافزون سرمایه‌ها است. امکانات و تجهیزات در این منطقه نیز دلیل دیگری برای رشد قیمت خانه در وادی استانبول است. محله وادی استانبول به دلیل دسترسی مناسب و قرار داشتن مرکز خریدها، محله‌ای با پویایی و سرزندگی بسیار است و محلی مناسب برای اجرای کنسرت‌ها و برگزار کردن میهمانی‌ها به شمار می‌رود. برندهای بسیار بزرگی نیز در این محل نمایندگی دارند که به افزایش قیمت خانه در وادی استانبول و همچنین افزایش قیمت ملک در محله‌های استانبول کمک کرده است. وجود مونوریل درون مرکز خریدها در این محله به همراه دارابودن مترو زندگی در محله وادی را بسیار لذت‌بخش می‌کند. این محله در دامنه جنگلی به نام بلگراد قرار دارد که مناظر بسیار دیدنی را برای ساکنان به ارمغان می‌آورد. قیمت خانه در وادی استانبول در عین این که کمی بالا است اما بیان‌کننده ارزش زندگی در این محله نیز هست. باتوجه‌به نوپا بودن و همین‌طور رشد بسیار سریع این محل مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری بر روی املاک به شمار می‌رود. هر روز به قیمت خانه در وادی استانبول افزوده می‌شود اما باید به این نکته توجه کنید باتوجه‌به آینده خوب و دسترسی عالی وادی به مناطق مرکزی استانبول هنوز می‌توان خانه‌هایی با قیمت مناسب در آن یافت. قیمت‌ها هنوز به گزافی مناطق رشدیافته مرکز شهر نیستند. قیمت خانه در وادی استانبول بنا به شرایط هر ساختمان و واحد و همچنین قیمت خرید خانه لاکچری در استانبول متفاوت است. هرچقدر که ساختمان‌ها نوسازتر و جدیدتر باشند شاهد افزایش در قیمت آن‌ها نیز خواهیم بود. همچنین موارد دیگر مانند متراژ، مدل ساختمان، تعداد طبقات و حتی منظره پنجره‌ها اختلاف قیمت فاحشی را در میان قیمت ملک در محله‌های استانبول به وجود می‌آورد.

در ادامه به بررسی لیستی از انواع قیمت خانه در وادی استانبول می‌پردازیم:

 • هر متر واحد مسکونی با یک اتاق‌خواب 14.367 لیر
 • یک واحد مسکونی با دو اتاق‌خواب 15.858 لیر
 • هر مترمربع واحد مسکونی با چهار اتاق‌خواب 15.939 لیر

محبوب‌ترین شهرها در بین خارجی‌ها برای خرید خانه و بهترین قیمت ملک در محله های استانبول عبارت است از:

 • استانبول (سهم 44.3 درصد سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در املاک)
 • آنتالیا (21.2 درصد سهم)

اگر استانبول را به‌عنوان نقطه سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید، می‌توانید در آن یک آپارتمان (100 مترمربع) با قیمت 63,00 تا 70,000 یورو تهیه کنید. به‌عنوان‌ مثال، در حومه شهر یا مناطق توسعه‌یافته و جدید در کنار فرودگاه استانبول می‌توانید خانه‌هایی با این حدود قیمت پیدا کنید. البته قیمت‌های عنوان شده میانگین بازار است و می‌توانید املاک ارزان‌تر و یا مجلل‌تری را نیز پیدا کنید.

قیمت خانه در بیکوز استانبول

قرارگیری این محل در نزدیکی مدیترانه و دریای سیاه از مهم‌ترین دلایلی است که تعیین‌کننده قیمت خانه در بیکوز استانبول است. این مورد اشتیاق خریداران را برای خرید خانه در استانبول و در این منطقه زیبا و دوست‌داشتنی افزایش می‌دهد. این منطقه با ترکیبی از مناظر اقیانوسی و جنگلی محلی زیبا برای زندگی را به وجود آورده است. باتوجه‌ به قرارگیری بیکوز استانبول در منطقه مدیترانه‌ای و دریای سیاه دو اقلیم آب‌وهوایی را برای این محل شاهد هستیم. محله بیکوز که در قسمت آسیایی شهر استانبول قرار دارد با برقراری آرامش و آسایش به محلی محبوب برای خریداران و سرمایه‌گذاران املاک در ترکیه تبدیل شده است. قیمت خانه در بیکوز استانبول باتوجه ‌به معماری خیره‌کننده ساختمان‌ها و در برابر قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه بسیار هم متناسب تلقی می‌شود. بیکوز از محله‌هایی است که با چشم‌انداز خیره‌کننده می‌تواند از محبوب‌ترین مناطق در استانبول برای خرید خانه محسوب شود. قیمت خانه در بیکوز استانبول و زندگی در یکی از زیباترین محله‌های این شهر می‌تواند رضایت خریداران را همراه داشته باشد. آشنایی با قیمت ملک در محله های استانبول را ادامه می دهیم.

قیمت ملک در محله های استانبول

مزایا و معایب خانه در بیکوز

قیمت خانه در بیکوز استانبول طی یک سال گذشته 1.44 درصد افزایش داشته است. باتوجه ‌به افزایش مهاجرت افراد به ترکیه و قیمت ملک در محله های استانبول با خرید خانه در استانبول می‌توانید سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرسودی داشته باشید. توجه داشته باشید که به‌طورکلی قیمت املاک طی چند سال گذشته کاهش بسیاری داشته است و خرید خانه در این کشور بسیار ساده‌تر شده است. برخی محله‌ها مانند بیکوز به دلیل پیشرفت و همچنین قرارگیری در منطقه‌ای زیبا و چشم‌نواز شاهد افزایش قیمت بوده‌اند که باید گفت باتوجه‌به شرایط قیمت ملک در محله های استانبول در این منطقه می‌توانید با اجاره دادن ملک خریداری شده خود سرمایه‌گذاری موفقی را رقم بزنید. خانه‌هایی که در بیکوز و برخی دیگر از مناطق مانند آناتولی و یا یالکوی قرار دارند در انتهای سال 2020 به‌عنوان گران‌قیمت‌ترین املاک در ترکیه معرفی شده‌اند. همچنین متوسط ابعاد منازل در این مناطق در حدود 235 متر است. در کل باید گفت قیمت خانه در بیکوز ترکیه همانند قیمت آپارتمان در استانبول ترکیه متغیر است و برای هر قیمت می‌توان خانه‌ای یافت. به طور متوسط هزینه خرید خانه در بیکوز به حدود 8 هزار لیر می‌رسد خریداران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مبلغی در حدود 500 تا 900 هزار لیر خانه‌ای لوکس و زیبا در این منطقه فوق‌العاده تهیه کنند.

قیمت خانه در بیکوز استانبول برای اجاره

اگر در ماه حدود 25000 ترکیه درآمد دارید می‌توانید به‌راحتی در منطقه بیکوز خانه اجاره کنید. این محله که از بهترین مناطق استانبول به شمار می‌رود می‌توان با حدود 2 تا 3 هزار لیر شما را در یک‌خانه بسیار مدرن و شیک جای بدهد. به‌طورکلی هزینه زندگی در منطقه بیکوز استانبول باتوجه ‌به قیمت خانه در محله های استانبول بسیار متناسب است. باید به یاد داشته باشید که هرساله قیمت خانه و املاک در ترکیه در حدود 30 درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش تعداد مهاجران را می‌توان از دلایل اصلی افزایش قیمت خانه در محله های استانبول دانست. در نتیجه اگر قصد تهیه خانه در بیکوز استانبول را چه برای خرید و چه برای اجاره دارید بهتر از فرصت را از دست ندهید. آگاهی از قیمت ملک در محله های استانبول نقطه قوتی برای خریداران خواهد بود.

قیمت خانه در ببک استانبول

قیمت آپارتمان در ببک استانبول به‌عنوان مقصدی در ساحل بسفر، نسبت به سایر مناطق کمی بالاتر است. اما خریداران از یک سبک زندگی لوکس با تمام امکانات روزمره برخوردار هستند. قیمت خانه در منطقه ببک استانبول در بازار املاک ببک از ویلاهای کنار آب با اسکله خصوصی گرفته تا آپارتمان‌های بزرگ و جادار با تمام فناوری‌های مدرن خانه را شامل می‌شود. محله ببک از زیباترین محل‌های بشیکتاش استانبول است که در قسمت ساحلی و اروپایی تنگه‌ای به نام بسفر قرار دارد. باتوجه‌به قیمت خانه در ببک استانبول باید گفت این منطقه از محله‌های دوست‌داشتنی برای افراد مشهور و ثروتمند است و از بالاترین قیمت ها میان قیمت ملک در محله های استانبول برخوردار است. قیمت خانه در منطقه ببک استانبول را می‌توان از بالاترین قیمت خرید املاک در استانبول دانست. آپارتمان‌ها، خانه‌ها و ویلاهای مجلل و زیبا توجه بازدیدکنندگان را به‌خوبی جلب می‌کند. این موارد باعث افزایش قیمت خانه در ببک استانبول شده است.

قیمت ملک در محله های استانبول

مناطق دیدنی که باعث افزایش قیمت آپارتمان در ببک استانبول شده است:

 • پارک ببک
 • هایپرمارکت لوکس ماکروسنتر
 • کافه کاهوسی
 • دانشگاه بسفر
 • پاساژ TRU
 • خانه شیرینی
 • کنسولگری مصر
 • و ...

قیمت خانه در ساریر استانبول

قیمت خانه در ساریر استانبول، برای اشخاصی که مایل به خرید خانه ویلایی در استانبول و در قسمت اروپایی استانبول هستند مناسب خواهد بود. خانه‌ها و ویلاهای لوکس در ساریر از مناظر طبیعت و اتصالات عالی به شهر برخوردار هستند. مجموعه گسترده‌ای از قیمت خانه در ساریر استانبول همه خریداران سرمایه‌گذاران املاک را که به دنبال افزایش سرمایه ایده‌آل در بلندمدت هستند، خوشحال می‌کند. این طیف گسترده قیمت از آپارتمان‌های یک‌خوابه ارزان‌قیمت گرفته تا ویلاهای مجلل در سواحل بسفر همگی جزو تنوع قیمت ملک در محله های استانبول هستند. محله ساریر که از بخش‌های پرجنب‌وجوش بازار مسکن استانبول است خریداران را نه‌تنها از داخل ترکیه بلکه از تمام جهان برای داشتن خانه در این محل ترغیب می‌کند. قیمت خانه در ساریر استانبول، همانند قیمت ملک در محله های استانبول می‌تواند باتوجه ‌به نوع و کاربری ساختمان نیز متفاوت باشد. تنوع مناظر و صحنه‌های اجتماعی نیز بسیار است. شما می‌توانید میان خرید یک خانه مجلل و مدرن در یک برج و یا خرید خانه‌ای ویلایی با امکاناتی مانند استخر و سونا و هر موردی را که مایل هستید انتخاب کنید. تمام این موارد می‌توانند در قیمت خانه در ساریر استانبول تأثیرگذار باشد. شما می توانید برای خرید خانه در آنکارا به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

 

قیمت خانه در وادی استانبول

وادی به‌عنوان محله‌ای روبه‌رشد شناخته می‌شود. به دلیل ساخت‌وساز و احداث ساختمان‌ها باعث افزایش روزافزون سرمایه‌ها است. امکانات و تجهیزات در این منطقه نیز دلیل دیگری برای رشد قیمت خانه در وادی استانبول است. محله وادی استانبول به دلیل دسترسی مناسب و قرار داشتن مرکز خریدها، محله‌ای با پویایی و سرزندگی بسیار است و محلی مناسب برای اجرای کنسرت‌ها و برگزار کردن میهمانی‌ها به شمار می‌رود. برندهای بسیار بزرگی نیز در این محل نمایندگی دارند که به افزایش قیمت خانه در وادی استانبول و همچنین افزایش قیمت ملک در محله های استانبول کمک کرده است. وجود مونوریل درون مرکز خریدها در این محله به همراه دارابودن مترو زندگی در محله وادی را بسیار لذت‌بخش می‌کند. این محله در دامنه جنگلی به نام بلگراد قرار دارد که مناظر بسیار دیدنی را برای ساکنان به ارمغان می‌آورد. قیمت خانه در وادی استانبول در عین این که کمی بالا است اما بیان‌کننده ارزش زندگی در این محله نیز هست. باتوجه‌به نوپا بودن و همین‌طور رشد بسیار سریع این محل مکانی مناسب برای سرمایه‌گذاری بر روی املاک به شمار می‌رود. هر روز به قیمت خانه در وادی استانبول افزوده می‌شود اما باید به این نکته توجه کنید باتوجه‌به آینده خوب و دسترسی عالی وادی به مناطق مرکزی استانبول هنوز می‌توان خانه‌هایی با قیمت مناسب در آن یافت. قیمت‌ها هنوز به گزافی مناطق رشدیافته مرکز شهر نیستند. قیمت خانه در وادی استانبول بنا به شرایط هر ساختمان و واحد و همچنین قیمت ملک در محله‌های استانبول متفاوت است. هرچقدر که ساختمان‌ها نوسازتر و جدیدتر باشند شاهد افزایش در قیمت آن‌ها نیز خواهیم بود. همچنین موارد دیگر مانند متراژ، مدل ساختمان، تعداد طبقات و حتی منظره پنجره‌ها اختلاف قیمت فاحشی را در میان قیمت ملک در محله های استانبول به وجود می‌آورد.

در ادامه به بررسی لیستی از انواع قیمت خانه در وادی استانبول می‌پردازیم:

 • هر متر واحد مسکونی با یک اتاق‌خواب 14.367 لیر
 • واحد مسکونی با دو اتاق‌خواب 15.858 لیر
 • هر مترمربع واحد مسکونی با چهار اتاق‌خواب 15.939 لیر

"<yoastmark

قیمت خانه در منطقه بشیکتاش استانبول

محله بشیکتاش استانبول در مرکز شهر قرار دارد و آن را به محیطی بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. خانه‌های بشیکتاش به زیبایی با درنظرگرفتن چشم‌انداز شهر و امکانات مدرن طراحی شده‌اند. املاک در بشیکتاش به‌خوبی به مراکز خرید، رستوران‌ها، امکانات تفریحی و مراکز حمل‌ونقل متصل است. این محله اولین بازار مسکن استانبول است. صاحبان املاک بشیکتاش از طیف گسترده‌ای از امکانات خرید، تفریحات شبانه، فرهنگی، اوقات فراغت، حمل‌ونقل و امکانات آموزشی برخوردار هستند در نتیجه باید گفت قیمت خانه در بشیکتاش استانبول باتوجه‌به امکانات و منطقه‌ای که در آن واقع است و نسبت به قیمت ملک در محله های استانبول مناسب نیز هست. منطقه بشیکتاش در استانبول اروپایی به 23 محله داخلی و ساحلی تقسیم می‌شود. هرکدام محیط و ادعای شهرت خاص خود را دارند. از ساختمان‌های نوستالژیک مربوط به دوره‌های گذشته گرفته تا کلوپ‌های شبانه مد روز و مراکز خرید متنوع. خرید ملک در بشیکتاش بسیار بیشتر از خرید یک ساختمان است. شما از سبک زندگی بسفری برخوردار می‌شوید که سایر مناطق استانبول نمی‌توانند با آن رقابت کنند. به لطف شهرت بالای آن، قیمت خانه در منطقه بشیکتاش استانبول مانند قیمت ملک در محله های استانبول به طور مداوم تغییر می‌کند. نقدینگی بالا فروش خانه در بشیکتاش را آسان‌تر می‌کند. سرمایه‌گذاران خرید به اجاره، از بازده اجاره بالایی برخوردار هستند؛ درحالی‌که یا توجه به قیمت خانه در بشیکتاش استانبول این کار افزایش سرمایه بلندمدت را نیز به ارمغان می‌آورد. [caption id="attachment_127" align="aligncenter" width="640"]قیمت خانه در منطقه بشیکتاش استانبول قیمت خانه در بشیکتاش استانبول[/caption]

خرید ملک در محله‌های استانبول

خرید ملک در کشور ترکیه، یک انتخاب عالی و یک سرمایه‌گذاری ایده‌آل به‌حساب می‌آید. استانبول یکی از شهرهایی است که به دلیل موقعیت عالی و امکانات منحصربه‌فرد، می‌توان برای خرید ملک روی آن حساب کرد. در این مقاله قصد داریم محله‌های شهر استانبول را بیشتر بشناسیم. پس با موضوع خرید ملک در محله‌های استانبول همراه ما بمانید.

چرا خرید ملک در استانبول آسیایی را انتخاب می‌کنند؟

استانبول، معروف‌ترین شهر ترکیه، پایتخت فرهنگی این کشور است که به دلیل برخورداری از مساجد گوناگون به شهر مناره‌ها نیز شهره است. شهر استانبول از دو طرف به دریا راه دارد. از سمت شمال به دریای سیاه و از سمت جنوب به دریای مدیترانه. این شهر به‌وسیله یک تنگه با نام بسفر به دو بخش اروپایی و آسیایی تقسیم می‌شود. هر دو بخش، مناطق و خیابان‌های شاخصی دارند. خرید ملک در محله‌های استانبول سخت نیست، کافی است به این مناطق اشراف داشته باشید و خرید آپارتمان مبله در استانبول را تجربه کنید.

 • معروف‌ترین خیابان‌های استانبول در بخش آسیایی و در بخش اروپایی

خیابان استقلال استانبول، در بخش اروپایی و خیابان بغداد در بخش آسیایی جزو خیابان‌های معروف شهر هستند. به هدف خرید ملک در محله‌های استانبول می‌توانید به هر دو این خیابان‌ها سر بزنید.

 • مهم‌ترین مارینا یا بندرگاه تفریحی در بخش اروپایی و بخش آسیایی

بندرگاه آتاکوی در قسمت اروپایی و بندرگاه کالامیس در قسمت آسیایی، از جمله معروف‌ترین ماریناها در شهر استانبول به‌حساب می‌آیند. گفته می‌شود که بخش آسیایی سرسبزتر بوده و قسمت اروپایی دارای جمعیت بیشتری است؛ لذا خرید خانه در قسمت اروپایی استانبول و خرید ملک در استانبول آسیایی از مزایای فوق‌العاده‌ای بهره می‌برد.

خرید ملک در محله‌های استانبول چه مزایایی دارد؟

آب‌وهوا:

لازم به ذکر است که شهر استانبول دارای آب‌وهوای مدیترانه‌ای بوده و همین باعث گشته تا هم در تابستان و هم در زمستان، شرایط جوی بسیار مناسب باشد. تابستان‌های این کشور خیلی گرم نیستند و در زمستان‌ها نیز هوا مطبوع و دلنشین است و خبری از سرمای زیاد و کولاک نیست.

 • نزدیکی به ایران

از دیگر مزایای خرید خانه در استانبول می‌توان به مجاورت این شهر به ایران اشاره کرد. نزدیکی به ایران از جمله مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود افراد بیش‌ازپیش برای مهاجرت به آنجا ترغیب شوند.

 • فرصت‌های شغلی فراوان

عامل دیگر برای مهاجرت، فرصت‌های شغلی فراوان است. ترکیه اقتصاد قدرتمندی دارد و چنانچه شما از اجازة کار در این کشور برخوردار باشید، قطعاً بیکار نخواهید ماند و همین باعث می‌شود تا دخل‌وخرجتان در یک تناسب منطقی قرار بگیرد.

 • بالا بودن کیفیت زندگی

بالا بودن کیفیت زندگی دیگر عاملی است که مهاجرت به این کشور را تبدیل به یک گزینة عالی می‌کند. در شهر استانبول خبری از تنش و اضطراب نیست. به همین دلیل افراد قادر خواهند بود تا با آرامش هر چه بیشتر برای ادامه زندگی برنامه‌ریزی نمایند.

 • قیمت منطقی ملک

خرید ملک در محله‌های استانبول اصلاً سخت نیست. شما می‌توانید با کسب اطلاع راجع به مناطق این شهر در نهایت ملکی را خرید یا اجاره نمایید که با بودجه‌تان تناسب داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از مشاوران ما کمک بگیرید. به‌طورکلی مهاجرت به ترکیه و شهر استانبول مانند یک پل بزرگ است و برای افرادی که می‌خواهند مهاجرت پرفایده‌ای داشته باشند یک گزینة عالی تلقی می‌شود. شما با خرید آپارتمان در منطقه آسیایی استانبول و همین‌طور با خرید آپارتمان در قسمت اروپایی استانبول، می‌توانید شرایط مهاجرت به این کشور اوراسیایی را تسهیل نمایید.

قیمت ملک در محله های استانبول

به هدف خرید ملک در محله‌های استانبول در ادامه بعضی از معروف‌ترین مکان‌ها و محله‌های شهر استانبول را برای شما معرفی خواهیم کرد:

خرید خانه در خیابان بغداد استانبول

خیابان بغداد، در میان مردم بومی استانبول به (خیابان) معروف است. این مکان، یکی از لوکس‌ترین، مرغوب‌ترین و صدالبته معروف‌ترین خیابان‌ها در شهر استانبول به‌حساب می‌آید. خیابان بغداد در قسمت آسیایی شهر استانبول واقع گشته است. سالانه گردشگران زیادی از این خیابان معروف دیدن می‌کنند چراکه خیابان بغداد یکی از مهم‌ترین خیابان‌ها برای خرید به‌حساب می‌آید. اگر شما به‌عنوان توریست به کشور ترکیه و شهر استانبول سرزده باشید، محال است که نام این خیابان به گوشتان غریبه باشد. این خیابان مانند خیابان استقلال در بخش اروپایی است. همان قدر که استقلال در بخش اروپایی معروف است. بغداد در بخش آسیایی از شهرت خاصی برخوردار است. اگر به دنبال خرید ملک در محله‌های استانبول هستید لازم است بدانید که خیابان بغداد استانبول یکی از همان محله‌هاست. زندگی شبانه در این خیابان به‌خوبی قابل‌لمس است؛ لذا اگر علاقه‌مندید تا در جایی زندگی کنید که به قلب تپندة شهر معروف است، خیابان بغداد را از یاد نبرید. گفتنی است که از نظر موقعیت جغرافیایی این منطقه از شرق با کادیکوی و از غرب با منطقه مال تپه همسایه است. به‌طورکلی خیابان بغداد استانبول، خانه‌های لوکس و فراتر از حد انتظار را پیش روی شما خواهد گذاشت؛ لذا به نظر می‌رسد که برای خرید خانه لاکچری در استانبول، علی‌الخصوص محله‌های لوکس و گران این شهر، خرید خانه در خیابان بغداد استانبول یک انتخاب خوب و ایده‌آل تلقی شود. گفتنی است که قیمت ملک در این خیابان معروف و مهم به نسبت جاهای دیگر بیشتر است. این خیابان بیشتر مناسب کسانی است که قصد دارند با خرید ملک، پاسپورت و شهروندی ترکیه را کسب نمایند.

خرید خانه در بیلیک دوزو استانبول

این منطقه در نقشه جغرافیا در غرب شهر استانبول واقع گشته است. بیلیک دوزو از جنوب با دریای مرمره، از شرق با آوجیلار، از غرب با بویوک چکمجه و از شمال با اسن یورت همسایه است. اگر به دنبال خرید ملک در استانبول ترکیه و در محله‌های استانبول هستید باید بدانید به بیلیک دوزو یکی از مناطق خوب و لوکس شهر استانبول است. این منطقه یک محیط آرام و به‌دور از هیاهو می‌باشد. گفته می‌شود که نیمی از مردم ساکن در این منطقه از تحصیلات عالیه برخوردارند. یک نکته جالب در ارتباط با این منطقه این است که بیلیک دوزو به نسبت سایر مناطق، مهاجران و افراد غیربومی زیادی را در خودش جای‌داده است. به همین دلیل می‌شود این منطقه را محله‌ای با ملیت‌های مختلف خطاب کرد. لازم به ذکر است که عدنان قهوه‌چی، بویوک شهیر، جمهوریت، گور پینار، یاکوپلو و... از جمله معروف‌ترین محله‌های این منطقه به‌حساب می‌آیند. دسترسی به وسایل حمل‌ونقل عمومی در این منطقه آسان بوده و شما می‌توانید با استفاده از مترو، تاکسی، مترو بوس و... از سایر مناطق خودتان را به این منطقه برسانید. گفتنی است که وجود هتل‌ها، بنادر، مجتمع‌های صنعتی، رستوران‌ها و... باعث گشته‌اند تا خرید خانه در بیلیک دوزو استانبول یک انتخاب عالی و به‌صرفه قلمداد شود.

خرید خانه در سلطان احمد استانبول

سلطان احمد یکی از تاریخی‌ترین مناطق در شهر استانبول می‌باشد. اگر نمی‌دانید که سلطان احمد دقیقاً کدام محله در شهر استانبول است، شما را به مسجد بزرگ سلطان احمد ارجاع می‌دهیم. مسجدی بزرگ و مشهور که محال است عکس آن را در بستر فضای مجازی ندیده باشید. این مسجد به مسجد آبی معروف است. این نام‌گذاری به دلیل وجود کاشی‌های آبی در سراسر مسجد به وقوع پیوسته است. همچنین وجود مسجد ایاصوفیه یکی دیگر از مساجد بزرگ و مشهور شهر استانبول، در این منطقه باعث شده تا سلطان احمد یک محله معروف و البته تاریخی در شهر استانبول قلمداد شود. لازم به ذکر است که وجود کاخ توپکاپی، باسیلیکا سیسترن، میدان اسب‌دوانی و... از این منطقه، یک مکان تاریخی و جذاب ساخته‌اند. اگر به خرید خانه در سلطان احمد استانبول علاقه‌مندید لازم است بدانید که اکثر خانه‌ها در این منطقه به‌صورت مبله به فروش می‌رسند. برای خرید خانه در استانبول و در این منطقه دوراه پیش رو دارید. در روش اول شما می‌توانید به این محله مراجعه و خانه موردنظر خودتان را انتخاب نمایید، سپس به شهرداری منطقه مراجعه کرده و تشریفات خرید ملک در محله‌های استانبول را به انجام برسانید و اما در روش دوم شما می‌توانید از مؤسساتی که در این زمینه فعالیت می‌کنند کمک بگیرید. چنان‌که روش دوم موردنظر شماست، می‌توانید از متخصصین خبره ما کمک بگیرید. همچنین لازم به ذکر است که محله یدکول صاحب ارزان‌ترین خانه‌ها در منطقه سلطان احمد می‌باشد.

خرید خانه در محله ببک استانبول

ببک محله‌ای در منطقه بشیکتاش و در ساحل اروپایی تنگه بسفر است. به‌طورکلی خرید خانه در بشیکتاش استانبول باعث می‌شود تا ثروتتان را در یک مکان خوب و روبه‌رشد سرمایه‌گذاری کنید. خرید آپارتمان در بشیکتاش استانبول از یک مزیت فوق‌العاده دیگر بهره می‌برد، این منطقه، جزو مناطق توریستی شهر است، لذا کافی است تا پایتان را از خانه بیرون بگذارید، کلی جاذبه در اطراف شما وجود خواهد داشت که می‌توانند ساعت‌های متوالی شما را سرگرم نمایند. پس اگر قصد دارید در محله‌ای توریستی، لوکس و اعیان‌نشین خانه بخرید، خرید آپارتمان در ببک استانبول انتخابی خوب و مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود. گفتنی است که پارک ببک، دانشگاه بسفر، مرکز خرید TRU، بوتیک میدنایت اکسپرس و... از جمله جاذبه‌های گردشگری در این منطقه محسوب می‌شوند. ببک منطقه‌ای است که ملیت‌های مختلفی را در خودش جای‌داده است ازاین‌رو شما با خرید خانه در منطقه ببک استانبول، می‌توانید فرصت زندگی در کنار ملیت‌های مختلف را برای خودتان به ارمغان آورید. این منطقه به دلیل قرارگرفتن در کنار دریا، از آب‌وهوای بسیار خوب و مطلوبی بهره می‌برد. لازم به ذکر است که این منطقه لوکس و اعیان‌نشین جزو امن‌ترین مناطق در شهر استانبول می‌باشد؛ لذا شما با خرید خانه در ببک استانبول می‌توانید امنیت فوق‌العاده‌ای را تجربه نمایید. آنچه تا اینجا مطالعه کردید در مورد قیمت ملک در محله های استانبول فقط نیمی از آگاهی موجود است.

خرید خانه در نیشان تاشی استانبول

خیابان نیشان تاشی استانبول یکی از لوکس‌ترین و گران‌ترین لوکیشن‌ها در این شهر می‌باشد. این منطقه در قسمت استانبول اروپایی قرار گرفته است. گفته می‌شود که این منطقه به‌قدری معروف است که بسیاری از افراد معروف و مطرح ترکیه در آنجا زندگی می‌کنند. اگر به‌قصد خرید ملک در محله‌های استانبول، گردش می‌کنید، حتماً سری به خیابان نیشان تاشی بزنید. قیمت خانه در این منطقه متغیر است و معمولاً خانه‌ها بر اساس متراژ، سال ساخت، ابعاد و... قیمت‌گذاری می‌شوند.

خرید خانه در فلوریا استانبول

فلوریا یکی از مجلل‌ترین و لوکس‌ترین مناطق در شهر استانبول می‌باشد و در ساحل دریای مرمره قرار گرفته است. معمولاً خانه‌های ساخته شده در منطقه فلوریا مشرف به ساحل دریای مرمره بوده و به همین دلیل از ویو منحصربه‌فردی برخوردار می‌باشند. ساحل این منطقه نیز یکی از امن‌ترین، تمیزترین و زیباترین سواحل در شهر استانبول است. پس اگر به خرید خانه در نزدیکی ساحل علاقه‌مند هستید و دوست دارید غروب خورشید را از فراز آب ها نظاره کنید حتماً به منطقه فلوریا سر بزنید.

خرید خانه در ساریر استانبول

خرید ملک در محله‌های استانبول سخت نیست، کافی است مناطق را خوب بشناسید. منطقه ساریر Sarıyer یکی از مهم‌ترین مناطق در این شهر به‌حساب می‌آید، ساریر نیز جزو مناطق اعیان‌نشین بوده و از گذشته‌های دور ثروتمندان توجه ویژه‌ای به خرید ملک در این منطقه داشته‌اند. موقعیت جغرافیایی عالی، آب‌وهوای خوب و همچنین قرارگیری در خط ساحلی از جمله دلایلی هستند که منطقه ساریر را محبوب می‌کنند. خرید خانه در ساریر استانبول یک انتخاب عالی مخصوصاً برای کسانی است که قصد دارند با خرید ملک در کشور ترکیه، در این کشور سرمایه‌گذاری کرده و از اقامت و پاسپورت این کشور بهره ببرند. جالب است بدانید که فیلم ترکی معروف عشق ممنوع در همین منطقه تصویربرداری شده است و ویلایی که لوکیشن اصلی این فیلم بوده در همین منطقه واقع گشته. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشور ترکیه مسافرت می‌کنند سری به این ویلا زده و از آن بازدید کنند. به‌طورکلی منطقه ساریر، یکی از گزینه‌هایی است که شما به‌منظور خرید ملک در محله‌های استانبول می‌توانید به آنجا سر بزنید.

خرید خانه در باکرکوی استانبول

اگر به شهر استانبول سفرکرده باشید حتماً می‌دانید که منطقه باکرکوی بازارهای متعددی دارد و خرید از مراکز این منطقه مقرون‌به‌صرفه است. بازارهای هفتگی، پاساژها و مجتمع‌های تجاری متعدد از جمله جاذبه‌های این منطقه هستند. گفتنی است که پتانسیل‌های دیگری چون آکواریوم استانبول، عمارت دریایی آتاتورک و میدان آزادی از دیگر پتانسیل‌هایی هستند که افراد را به این منطقه می‌کشانند. باکرکوی در غرب شهر استانبول قرار دارد. اگر قصد شما خرید خانه در شهر استانبول است، باید بدانید که باکرکوی یکی از مناطقی است که ساختمان‌های مسکونی متعددی را در خودش جای‌داده است. قیمت این ساختمان‌ها بر اساس موقعیت، متراژ و سال ساخت متغیر می‌باشد. قیمت ملک در محله های استانبول با آگاهی از باکرکوی تا حدود زیادی کامل می شود.

خرید خانه در میدان تقسیم استانبول

تقسیم قلب تپندة استانبول است. این منطقه که در ترکیه اروپایی واقع گشته، از امکانات تفریحی و رفاهی خوبی برخوردار است. ازاین‌رو خرید آپارتمان در تکسیم استانبول، بیشتر مناسب کسانی است که می‌خواهد از این امکانات نهایت بهره را ببرند. لازم به ذکر است که این منطقه جزو مناطق لوکس بوده و معمولاً قیمت خانه در آنجا بالاست.

خرید آپارتمان در شیشلی استانبول

Sisli یا شیشلی یکی از مناطق نزدیک به تنگه بسفر است. این محله با منطقه بشیکتاش مرز مشترک دارد. در میان 32 منطقه شهر استانبول، شیشلی یکی از معروف‌ترین آنهاست که البته جزو مناطق لوکس و اعیان‌نشین ترکیه نیز می‌باشد. خانه آتاتورک، کلیساهای قدیمی، موزه ارتش و مراکز خرید متعدد از جمله جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری در این منطقه به‌حساب می‌آیند. گفتنی است که حمل‌ونقل در این منطقه غالباً با مترو انجام می‌شود. اگر قصد شما سکونت در منطقه شیشلی است، خط مترو بهترین وسیله نقلیه‌ای است که در این منطقه می‌توانید از آن برای حمل‌ونقل استفاده نمایید.

خرید آپارتمان در اسن یورت استانبول

قیمت ملک در محله های استانبول را این گونه ادامه می دهیم. اسن یورت یکی از معروف‌ترین مناطق در استانبول اروپایی است. این منطقه از شرق با آوجی لار و دریاچة کوچک چکمجه، از غرب با بویوک چکمجه، از شمال با باشاک شهر و آرناووت کوی و از جنوب با بیلیک دوزو دارای مرز مشترک است. این منطقه درون خودش چهار مرکز فرهنگی، چهار پارک، سه مرکز خرید و یک دانشگاه را جای‌داده است. اگر به خرید آپارتمان استانبول فکر می‌کنید لازم است بدانید که در حال حاضر پروژه‌های مسکونی متعددی در این منطقه در حال ساخت می‌باشند. به‌طورکلی اسن یورت یکی از مناطقی است که به‌منظور خرید ملک در محله‌های استانبول می‌توان بر روی آن فوکوس کرد.

خرید آپارتمان در کادیکوی استانبول

خرید ملک در محله‌های استانبول می‌تواند جذاب و البته چالش‌برانگیز باشد. گفتنی است که کادیکوی یکی از مهم‌ترین و البته شلوغ‌ترین مناطق در شهر استانبول است. این منطقه یکی از مناطق معروف و روبه‌رشد در ترکیه آسیایی به‌حساب می‌آید. خرید آپارتمان در کادیکوی استانبول بیشتر مناسب کسانی است که هم موقعیت و لوکیشن عالی و هم دسترسی خوب به امکانات اجتماعی مد نظرشان است.

خرید آپارتمان در باهچه شهیر استانبول

این منطقه در ترکیه اروپایی واقع گشته. یک کلمه می‌تواند زندگی در این منطقه را توصیف نماید و آن یک کلمه سرسبزی است. این منطقه جزو ییلاقات شهر استانبول به‌حساب می‌آید. خرید آپارتمان در استانبول منطقه باغچه شهیر به معنای زندگی در یک محیط آرام و سرزنده است. همچنین خرید ملک در این منطقه بسیار به‌صرفه می‌باشد چرا که این محله به دلیل نزدیکی به فرودگاه جدید از ارزش اقتصادی خوبی برخوردار می‌باشد. برای ادامه در مورد قیمت ملک در محله های استانبول در ادامه مقاله با ما باشید.

خرید آپارتمان در ماسلاک استانبول

ماسلاک، Maslak، یک منطقه کاملا جدید، زیبا و مدرن در ترکیه اروپایی است. همچنین ماسلاک در استانبول اروپایی قرار دارد و یکی از مناطق لوکس در این شهر می‌باشد. اگر به خرید خانه لوکس در استانبول و عمارت های مجلل علاقه دارید و خرید ملک در محله‌های استانبول مورد توجه شماست، منطقه ماسلاک می‌تواند انتخاب خوبی برایتان تلقی شود. گفتنی است که ماسلاک فقط چند دقیقه تا میدان تقسیم فاصله دارد.

اجاره آپارتمان در بویوک چکمجه استانبول

این منطقه جزو مناطق اروپایی شهر استانبول است. اگر قصد دارید که در یک منطقه خوب و آرام خانه اجاره کنید، پیشنهاد ما به شما این است که به منطقه بویوک چکمجه رفته و از خانه‌های زیبا و مدرن این منطقه بازدید نمایید. گفتنی است که بیوک چکمجه در غربی‌ترین نقطه استانبول واقع است و از جنوب به دریای زیبای مرمره مشرف است.

خرید آپارتمان در منطقه آسیایی استانبول

به‌طورکلی مهاجرت یک تصمیم سخت و پیچیده است. اما امروز می‌بینیم که تعداد زیادی از هم‌وطنانمان به دلایل مختلف به مهاجرت فکر می‌کنند. پس باید این‌گونه گفت که چالش بعدی انتخاب مکانی است که قرار است پس از طی‌کردن پروسه مهاجرت در آن اقامت داشته باشیم. انتخاب مکان را می‌توان سخت‌ترین قسمت مهاجرت قلمداد کرد. شاید نزدیکی به کشور مبدأ یکی از فاکتورهای مهمی باشد که خیل کثیری از مهاجران به آن فکر می‌کنند. به طور خلاصه قیمت ملک در محله های استانبول هنگام خرید از فاکتورهای مهم محسوب می شود. کشور ترکیه در همسایگی کشور ما یعنی ایران قرار دارد. این کشور به دلیل برخورداری از پتانسیل‌های مختلف، مکان موردنظر تعداد زیادی از مهاجرانی است که قصد دارند از ایران خارج شوند. مذهب مشترک، شباهت‌های فرهنگی، شباهت‌های تاریخی و حتی شباهت‌های زبانی از جمله دلایلی هستند که ترکیه را برای ما ایرانیان محبوب و خواستنی می‌کنند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مدنی، امکانات رفاهی، مرزهای باز، پاسپورت معتبر و ... نیز از جمله دلایل مهمی هستند که باعث می‌شوند، سالانه هزاران ایرانی این کشور را برای زندگی انتخاب و به آنجا مهاجرت کنند. به‌طورکلی ترکیه محبوب ما ایرانی‌هاست و از این میان شهر استانبول (که لقب پایتخت فرهنگی این کشور را با خودش به همراه دارد) محبوب‌ترین شهر آن برای زندگی قلمداد می‌شود. شهر استانبول محله‌های مختلفی دارد که افراد می‌توانند بر اساس هدف، بودجه، نیاز و شرایط زندگی یکی از آنها را برای ادامه زندگی انتخاب نمایند. در این مقاله از خرید ملک در ترکیه و به طور خاص از خرید ملک در محله‌های استانبول گفتیم. امید است که این مقاله برای شما جالب و کاربردی بوده باشد. ممنون که با ما همراه بودید.

کدام منطقه استانبول خانه بخریم

استانبول بزرگ‌ترین شهر ترکیه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت، توسعه شهرسازی و پیشرفت‌های اقتصادی در مرکز توجه افراد زیادی برای خرید خانه قرار گرفته است. اما یکی از سؤالات رایج سرمایه‌گذاران خارجی این است که برای خرید ملک در استانبول در کدام منطقه استانبول خانه بخریم تا با رشد قیمت سود بیشتری کسب کنیم. استانبول به دلیل داشتن ساحل مدیترانه‌ای و جاذبه‌های گردشگری فراوان نسبت به سایر شهرهای ترکیه با تنوع ملیت روبرو است و در اکثر مناطق آن خانواده‌های ایرانی ساکن هستند؛ بنابراین با زندگی در مناطق مختلف استانبول به دلیل چندملیتی بودن دیگر دغدغه یادگیری زبان ترکی را ندارید و درصد بالایی از ساکنان این شهر به زبان انگلیسی مسلط هستند. خرید خانه لوکس در استانبول بهترین گزینه خواهد بود. در این راهنمای خرید خانه در استانبول، ملاک‌ها و ویژگی‌هایی را بیان می‌کنیم تا با آگاهی بیشتری یکی از مناطق این شهر را برای سکونت و سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

 • آب‌وهوای استانبول: آب‌وهوای استانبول به دلیل مدیترانه‌ای بودن در اکثر فصول سال بارانی و مه‌آلود است و فضای جذاب و رؤیایی را برای ساکنان این منطقه فراهم می‌سازد.
 • دسترسی آسان به خدمات شهری: به دلیل پرجمعیت بودن مناطق استانبول، صنعت حمل‌ونقل عمومی در این شهر توسعه قابل‌توجهی داشته و میزان دسترسی را آسان کرده است.
 • رشد کوتاه‌مدت سرمایه: باتوجه‌به حمایت دولت ترکیه و فراهم زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات امروزه خرید خانه در استانبول به یکی از ارکان اصلی سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ بنابراین با انتخاب یکی از مناطق خوب استانبول برای خرید خانه در چند سال آینده سرمایه شما چندبرابر خواهد شد.
 • هزینه زندگی در استانبول: باتوجه‌به کاهش ارزش لیر ترکیه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران خارجی نگران تأمین هزینه‌های زندگی خود در استانبول نیستند و با هر میزان سرمایه و درآمد می‌توانند کالاها و خدمات موردنیاز خود را تهیه کنید.

راهنمای خرید خانه در استانبول و قیمت آن

اگر دنبال این هستید که بدانید برای خرید خانه در ترکیه چقدر سرمایه نیاز است، این بخش از راهنمای خرید خانه در استانبول را مطالعه کنید تا در جریان قیمت خانه در محله‌های استانبول قرار بگیرید. با گسترش ساخت آپارتمان‌های لوکس و مجلل در شهر توریستی استانبول، تمایل خارجی‌ها به خرید خانه در این شهر بیشتر از سایر شهرهای ترکیه شده است. به همین منظور اگر به دنبال زندگی سنتی و دور هیاهو و شلوغی هستید، زندگی در قسمت آسیایی استانبول را انتخاب کنید اما اگر قصد تجربه زندگی مدرن و تجملی را دارید به فکر خرید خانه در قسمت اروپایی باشید. از طرفی دیگر، قیمت هر مترمربع آپارتمان در استانبول نسبت به اکثر شهرهای ایران بسیار پایین‌تر است و همین اتفاق سبب افزایش میزان تمایل ایرانیان برای خرید خانه در این شهر ترکیه شده است. علاوه بر کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری با خرید خانه در استانبول، مهاجران با این نوع سرمایه‌گذاری می‌توانند اقامت ترکیه را دریافت کنند. ازاین‌رو، به طور میانگین قیمت آپارتمان در استانبول به‌ازای هر مترمربع حدود ۵۶۰۷ لیر است، یعنی مبلغی حدود 420 تا 400 هزار لیر باید بابت خرید یک آپارتمان هزینه کنید. قیمت خانه در مناطق مختلف استانبول بستگی به متراژ، محله، امکانات، سن بنا و غیره دارد اما خانه‌هایی که در سمت غربی استانبول مانند بیلیکدوزو، اسنیورت، کورت کوی و کارتال قرار دارند، قیمت کمتری دارند.

راهنمای خرید خانه در استانبول

پیش از اقدام به خرید خانه در استانبول، باید بهترین محله های استانبول برای خرید ملک را شناسایی کنید و از قیمت ملک در محله‌های استانبول مطلع شوید. استانبول از شهرهای مهم تجاری و صنعتی ترکیه محسوب می‌شود که در چند سال اخیر موفق به جذب بسیاری از گردشگران و مهاجران شده است. استانبول به عنوان بزرگترین شهر قاره اروپا و هشتمین شهر بزرگ دنیا دارای ۳۹ منطقه است که ۱۴ منطقه آن در بخش آسیایی و ۲۵ منطقه آن در بخش اروپایی واقع شده است. در این راهنمای خرید خانه در استانبول، به شما مناطقی را پیشنهاد می‌کنیم، اما باتوجه‌به ترافیک‌های سنگین روزانه در استانبول، مناطقی را برای سکونت انتخاب کنید که به محل کار شما نزدیک باشد. اگر هم شاغل نیستید دست شما برای انتخاب خانه در هر منطقه‌ای باز است. بهتر است که بدانید، قیمت ملک در مناطقی که بخش آسیایی استانبول واقع شدند به دلیل بالا بودن کیفیت زندگی نسبت به بخش اروپایی گران‌تر است. همچنین قیمت زمین و خانه در مناطقی که به ساحل دریای مرمر و تنگه بسفر نزدیک می‌شود، افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر از بودجه کمتری برای خرید ملک در استانبول برخوردار هستید تاحدامکان مناطقی را انتخاب کنید که با وجود دور بودن از ساحل اما نحوه دسترسی به آن از شرایط بهتری برخوردار باشد. اما اگر خواستار خرید ملک لوکس در استانبول هستید می توانید انتخاب کنید. اگر به دنبال بهترین منطقه استانبول برای خرید خانه هستید، منطقه فاتیح یکی از بهترین گزینه‌ها است. این منطقه باتوجه‌به داشتن بناهای تاریخی و مساجدی مانند مسجد آبی، ایاصوفیه و کاخ توپکاپی از پرطرف‌داران مناطق توریستی در بخش اروپایی این شهر است. اما به دلیل تراکم بالای مهاجران دیگر امکان اخذ اقامت موقت ترکیه با اجاره خانه در این منطقه وجود ندارد، فقط می‌توانید یکی از املاک این منطقه را خریداری کنید.

بهترین محله‌های استانبول برای خرید خانه

در ادامه راهنمای خرید خانه در استانبول به این نکته خواهید رسید که انتخاب بهترین محله استانبول برای خرید خانه در کاهش هزینه‌های زندگی بسیار مؤثر خواهد بود. هرکدام از محله‌های استانبول دارای یک ویژگی‌ها و امتیازاتی است که بر اساس نیاز شما باید سنجیده شود. برای انتخاب محله‌ای که قصد خرید خانه در استانبول را دارید، کیفیت زندگی و امکانات محله‌ها را از طریق مشاوران املاک و همچنین نظرات افراد ساکن در آنها جویا شوید. به‌طورکلی محله‌های بشیکتاش، قاضی کوی، باکیرکوی، شیشلی، فاتیح، بی‌اغلو، اسکودار و غیره از بهترین کیفیت و امکانات رفاهی برای زندگی برخوردار هستند و این ویژگی‌ها باعث افزایش قیمت در این محله‌ها شده است.

محله بشیکتاش استانبول

درصورتی‌که از نظر مالی و قیمت ملک محدودیتی ندارید، بشیکتاش بهترین محله برای خرید خانه در استانبول است که در بخش اروپایی این شهر قرار دارد. در محله بشیکتاش ویلاهای لوکس و مجلل بسیار زیبایی وجود دارد که زمینه برای تجربه یک زندگی پر از امکانات را برای شما فراهم می‌سازد. استقرار سه دانشگاه بزرگ، فروشگاه‌ها و مراکز بازی و سرگرمی باعث شده است که خانه‌های این محله گران‌تر از سایر محله‌های شهر استانبول باشد. قیمت آپارتمان در محله بشیکتاش به‌ازای هر مترمربع به 40 هزار لیر هم می‌رسد.

محله قاضی کوی

قاضی کوی گزینه بعدی پیشنهادی ما در این راهنمای خرید خانه در استانبول است. محله قاضی کوی یکی از لوکس‌ترین محله‌های استانبول است که در بخش آسیایی و در مجاورت دریای مرمره قرار گرفته است. از نظر شاخص‌های کیفیت زندگی مانند سطح بهداشت و درمان، آموزش، ترافیک، اشتغال و درآمد در رتبه دوم محله‌های خوب استانبول برای خرید خانه قرار دارد.

محله کادیکوی

محله کادیکوی یکی از لاکچری‌ترین و تاریخی‌ترین مناطق استانبول است که در قسمت آسیایی این شهر واقع شده و در بین مهاجران و گردشگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. خیابان بغداد، از معروف‎ترین خیابان‌های این منطقه است که بسیاری از برندهای شناخته شده اعم از رستوران‌ها و کافه‌های شیک در آن واقع شده‌اند.

محله شیشلی

محله شیشلی با بافت تاریخی و قدیمی خود دارای محبوبیت زیادی در سرمایه‌گذاری است. وجود تعداد قابل‌توجهی اقامتگاه، هتل‌ها، مراکز خرید و امکانات حمل‌ونقل عمومی باعث شده است که شیشلی جزو یکی از محله‌های خوب استانبول برای خرید خانه محسوب شود. همچنین ساخت خانه‌های لوکس و گسترش آپارتمان‌سازی توجه بسیاری از مهاجران و سرمایه‌گذاران خارجی از جمله ایرانیان را به این منطقه برای خرید خانه جلب کرده است. استانبول بهترین شهر برای خرید ملک

راهنمای خرید خانه در استانبول، موضوع بحث ما است. استانبول به‌عنوان یکی از شهرهای پرتقاضا و محبوب برای سرمایه‌گذاری همواره ورود توجه سرمایه‌گذاران برای خرید خانه بوده است. به دلیل پایین بودن قیمت آپارتمان در ترکیه نسبت به تهران و دیگر شهرهای ایران بسیاری از مردم سرمایه اندک خود را از کشور خارج کرده تا در یکی از شهرهای ترکیه خانه بخرند. در سال‌های اخیر استانبول محبوب‌ترین شهرها برای خرید خانه از سوی خارجی‌ها به‌ویژه ایرانیان شناخته شده است. این شهر بزرگ‌ترین و معتبرترین مرکز ترکیه از نظر گردشگری، آموزشی و املاک و مستغلات است.باتوجه‌به رشد اقتصادی پایدار و رقابت شرکت‌های بزرگ سازنده برای ساخت مسکن بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از سراسر دنیا خواهان خرید خانه در استانبول هستند. وجود زیرساخت‌های توسعه‌یافته از جمله مراکز خرید، مراکز درمانی و آموزشی، موزه‌ها، امکانات تفریحی و رفاهی، سالن‌های کنسرت، باشگاه ورزشی و غیره باعث شده که سرمایه‌گذاران با خرید ملک در استانبول‌، در مدت‌زمان کوتاهی به سود خوبی برسند.اگر شما هم قصد خرید ملک در استانبول را دارید و نسبت به انتخاب بهترین محله و منطقه دچار تردید هستید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید تا از ملاک‌های انتخاب بهترین خانه در یک منطقه این شهر آگاه شوید.

جمع‌بندی راهنمای خرید خانه در استانبول

باتوجه‌به مطالبی که در ارتباط با راهنمای خرید خانه در استانبول ارائه شد، میزان تقاضا برای خرید ملک در کشور ترکیه به‌ویژه شهر توریستی استانبول در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است؛ بنابراین ملاک‌هایی مختلفی برای انتخاب بهترین محله استانبول برای خرید خانه وجود دارد که بستگی به شرایط افراد دارد.

خرید ملک در استانبول

اکنون قصد داریم برای راهنمایی شما در زمان خرید ملک در استانبول از ویژگی‌های استانبول بگوییم که شما را به خرید خانه در این منطقه ترغیب می‌کند.

 • هزینه‌های جاری در استانبول ترکیه از دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار کمتر است.
 • به‌دلیل دریا و ساحل گسترد‌ه استانبول، می‌توانید ویلا یا آپارتمان موردنظرتان را با قیمت ارزان خریداری کنید.
 • از آن‌جا که استانبول بهترین مراکز تفریحی، گردشگری و سرگرمی را دارد، می‌توانید یک زندگی شاد و جذاب را تجربه کنید. وجود این مراکز در نزدیکی یک منطقه می‌تواند بر قیمت ملک در استانبول موثر باشد.

قیمت آپارتمان استانبول دائما در حال افزایش است! طبق آمار، خرید ملک در استانبول در پنج سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافته است. البته قیمت خانه در استانبول به عوامل ثابت و متغیری بستگی دارد که هرکدام می‌تواند قیمت یک خانه را چند برابر کند. علی‌رغم این‌که استانبول پایتخت ترکیه نیست، مرکز تجارت، اقتصاد، آموزش و بهداشت است. در واقع طبق گفته کارشناسان اگر استانبول فرو بریزد کل ترکیه فرو خواهد ریخت. هم‌اکنون میانگین هزینه هر متر مربع در استانبول،‌ ۶۳۱۲ لیر ترکیه است.

همان گونه که میدانید کشور ترکیه در طی چند سال اخیر از لحاظ اقتصادی پیشرفت بسیار خوب و چشمگیری داشته است و از آنجا که شهر استانبول، به عنوان یکی از شهر های بزرگ و پرجمعیت این کشور در بین ایرانیان نیز از محبوبیت بالایی برخوردار است، تعداد نسبتا زیادی از افراد ایرانی و خارجی به سراغ خرید ملک لوکس در استانبول می روند.

خرید ملک در استانبول

خرید ملک استانبول

اگر بخواهیم مقدمه و معرفی کوتاهی درباره شهر استانبول داشته باشیم، اینگونه می توان بیان کرد که شهر استانبول دارای 32 منطقه می باشد و مساحت این شهر چیزی در حدود 1539 کیلومتر مربع است و همچنین به این نکته توجه داشته باشید که میزان جمعیت این شهر چیزی در حدود 15.5 میلیون نفر است که در واقع اکثر آنها مسلمان هستند.

کشور ترکیه دارای تاریخچه غنی و منحصر به فردی می باشد و شاید برایتان جالب باشد بدانید که میزان قدمت این کشور چیزی در حدود چند هزار سال است و در مجموع این تاریخچه معتبر و رسمی از امپراطوری بیزانس شروع می شود و تا امپراطوری عثمانی نیز ادامه دارد.

در ادامه این مقاله مطالبی کلیدی و ویژه در رابطه با تحلیل و بررسی خرید آپارتمان در استانبول و قیمت آپارتمان در استانبول خدمت شما به طور کامل بیان خواهیم کرد و همچنین به سراغ معرفی مجموعه توانمند و حرفه ای کوبه نیز خواهیم رفت.

مزایای خرید ملک در ترکیه استانبول

همان طور که در جریان هستید شهر استانبول دارای مزیت های مختلف و متنوعی است. به این نکته کاربردی توجه داشته باشید که این شهر زیبا دارای دو قسمت اروپایی و آسیایی است. در مجموع پیشنهاد ما به شما این است که قبل از خرید آپارتمان مبله در استانبول با تمام ویژگی ها و مشخصات این شهر تا حد زیادی آشنا شوید.

اولین ویژگی که در رابطه با شهر استا